اورلی سبز برای استریم

اورلی Hex

مناسب برای Twitch
مناسب برای Aparat
پشتیبانی از OBS
پشتیبانی از StreamLabs
5.00 1 رای
30,000 تومان
30,000 تومان

اورلی Mad Shock

مناسب برای Twitch
مناسب برای Aparat
پشتیبانی از OBS
پشتیبانی از StreamLabs
بدون امتیاز 0 رای
30,000 تومان
30,000 تومان
14%
تخفیف

اورلی Missile

مناسب برای Twitch
مناسب برای Aparat
پشتیبانی از OBS
پشتیبانی از StreamLabs
بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان
60,000 تومان

اورلی Soccer

مناسب برای Twitch
مناسب برای Aparat
پشتیبانی از OBS
پشتیبانی از StreamLabs
بدون امتیاز 0 رای
30,000 تومان
30,000 تومان