47%
تخفیف

اورلی Moon

مناسب برای Twitch
مناسب برای Aparat
پشتیبانی از OBS
پشتیبانی از StreamLabs
بدون امتیاز 0 رای
95,000 تومان 50,000 تومان
95,000 تومان 50,000 تومان
33%
تخفیف

اورلی Neon v2

مناسب برای Twitch
مناسب برای Aparat
پشتیبانی از OBS
پشتیبانی از StreamLabs
بدون امتیاز 0 رای
75,000 تومان 50,000 تومان
75,000 تومان 50,000 تومان
44%
تخفیف

اورلی Valorant Jett

مناسب برای Twitch
مناسب برای Aparat
پشتیبانی از OBS
پشتیبانی از StreamLabs
بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان 45,000 تومان
80,000 تومان 45,000 تومان
50%
تخفیف

اورلی War Zoned

مناسب برای Twitch
مناسب برای Aparat
پشتیبانی از OBS
پشتیبانی از StreamLabs
بدون امتیاز 0 رای
90,000 تومان 45,000 تومان
90,000 تومان 45,000 تومان
43%
تخفیف

اورلی فورتنایت

مناسب برای Twitch
مناسب برای Aparat
پشتیبانی از OBS
پشتیبانی از StreamLabs
بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان 40,000 تومان
70,000 تومان 40,000 تومان